Teknikveckan – Cykeldelning för cykelägare!

Cykeldelning för cykelägare

The­iShare har bör­jat göra verk­lighet sin bril­jan­ta idé om att dela med sig av sin cykel. Att sto­ra före­tag har hyrt ut cyk­lar har fun­nits länge men Junaid Joosani bakom The­iShare vill att även vi som äger cyk­lar ska kun­na låna ut våra dem. 

The­iShare har i dagsläget egna cyk­lar i Upp­lands Bro som ingår i en del­ningspool och fler platser är plan­er­ade framöver.

The­iShare har tre oli­ka lås att väl­ja mel­lan beroende på behov. Det förs­ta är ett helt van­ligt bygel­lås, det andra är ett ked­jelås där båda ked­jeän­dar­na fäster i låsanord­ning och det tred­je är en lik­nande kon­struk­tion men med vajer istäl­let för ked­ja.

läs hela artiklet på Teknikveckan.se