Mat och Klimat – Att göra samhällsnytta av begagnade cyklar

Stockholmsentreprenören Junaid Joosani har startat en delningsplattform för begagnade cyklar. The I Share AB ska minska resursslöseriet och samtidigt gynna alternativa transportmetoder i coronapandemins spår.

Ett skifte mot hållbara transporter

Verksamheten startade i sommar med hjälp av tio bättre begagnade cyklar tillhandahållna av Urban Recycling – ett företag som reparerar och säljer begagnade cyklar. Tanken är att cyklarna ska ingå i en delningspool där användare sedan enkelt ska kunna få tillgång till dem för en billig peng. Junaid Joosani har utvecklat lås samt en digital plattform för användning av cyklarna.

När jag träffar Junaid på en uteservering i junisolen tio dagar efter start är åtta av cyklarna ute med sina användare i omnejden. Han har valt att lokalisera Stockholmsregionens pilotprojekt i Kungsängen i Upplands-Bro, en plats som han beskriver som “en av de bästa i Sverige”.

Själv bosatt i området har han sett orten utvecklas med stora verksamheter, exempelvis Zalandos lager, men samtidigt har han sett hur biltrafiken ökat markant. Tanken med The I Share AB är att minska trängseln och bidra till ett skifte mot mer hållbara transporter. Han återvänder till begreppet “community”, och syftar till en miljö där medmänniskor hjälps åt.

Read full article at matochklimat.nu